• За нас
    • Контакти
    • Локация
    • Галерия
    • Виртуална разходка
    • Български

Назад

Уважаеми Партньори,

Уважаеми Гости,

 

            Нашият екип, следи изключително внимателно, указанията и разпоредбите на институциите, отговарящи за превенцията от разпространението на Covid-19, в това число – Световната здравна организация (WHO), Европейският център за контрол и профилактика на заболяванията (ECDC), Министерство на здравеопазването (МЗ), Министерство на туризма (МТ), Регионалната здравна инспекция (РЗИ), Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ), община Варна. Във връзка с всички издадени указания, наредби и нормативни актове, бихме искали да Ви уверим, че имаме изготвени протоколи и планове за действие, съобразени със спецификата на хотелите, ресторантите, баровете, басейните и  зоните за отдих и развлечения. Съобразно динамично променящата се ситуация в указанията за туристическите пътувания и местата за настаняване, Ви уверяваме че подхождаме гъвкаво и адаптираме нашите хотели, така че гостите ни да се чувстват максимално защитени  и да се насладят на своята почивка.

            Не на последно място , основна грижа за нас , е и безопасността на нашите служители и техните семейства. Голяма част от тях са с дългогодишен професионален опит с сферата на туризма и обслужването, запознати са с най-добрите практики, и са обучени да предприемат, най-правилните действия в услуга на Вас. Всеки един служител в хотели „Престиж“ , е оборудван с лични предпазни средства , в т.ч. защитни маски, предпазни шлемове, предпазни костюми, ръкавици. На всяко работно място са разположени диспенсъри с дезинфекциращи препарати, указния за тяхната употреба, чек листи за проверка на мерките наложени от ръководството. Преди първоначалното назначаване на служителите, а след това и на 14 дневна база, планираме да извършваме тестове за Covid-19, с цел превенция на заболяването. Всеки един от тях преминава обучение от своите ръководители, с основна насоченост как безопасно да изпълнява своите задължения в услуга на нашите гости.

В следващите редове, Ви представяме в резюме конкретните мерки, които предприемаме,  в различните отдели съставляващите услугата и продукта на хотели „Престиж“

 

Рецепция,лоби зона и процес по настаняване изпращане на гостите

Настаняването и изпращането ще се извършва по предварително указаните часове 12-14 часа, като новопристигналите гости приоритетно ще бъдат настанявани в стаи, свободни от предходния ден, с цел по-детайлно дезинфекциране, почистване и проветряване на помещенията за настаняване. На рецепцията ще има инсталирана преграда от плексиглас с дебелина 3мм, с цел избягване на директен контакт между госта и служителя. На пода ще бъдат поставени ограничителни стикери за спазване на 2м, дистанция между отделните гости. На всички входове, изходи, рецепция,асансьори, ще бъдат инсталирани сензорни диспенсъри с дезинфекциращ гел. В лоби зоната меката мебел ще бъде раздалечена на максимално разстояние, с намален капацитет, с цел превенция от струпването на много хора на закрито.  Процедурата по настаняване и изпращане ще се извършва по максимално съкратена процедура, като указанията към гостите и по детайлна презентация на услугите, ще се извършват по телефон от стаята. Ще се обслужват максимум по 4ма човека/едно семейство едновременно, като за целта в нашите хотели има обособена външна лоби зона за изчакване и почивка. Рецепционисти, пиколи, гест рилейшън  - ще бъдат оборудвани с лични предпазни средства. Рекламни материали, информационни папки, ще бъдат предоставяни при поискване от гостите след предварителна обработка с дезинфекциращ препарат. Всички контактни повърхности в лоби зоната – мека мебел, бутони на асансьори, дръжки на врати , тоалетни, ключове, подове, мебели във външна лоби зона ще бъдат дезинфекцирани на всеки час.

Помещения за настаняване

Всички помещения за настаняване в хотели „Престиж“ се почистват ежедневно със сертифицирани почистващи препарати и дезинфектанти, ще бъдат проветрявани механично, контактните повърхности се дезинфекцират ежедневно. На всеки гост ще бъде предоставен „санитарен комплект“ с маска и ръкавици за еднократна употреба. Хотелските консумативи за баня, ще бъдат етикирани с подробно съдържание на съставките в тях. Почистването на стаите, с цел допълнителна дезинфекция ще се извършва с парогенератори с максимална работна температура от 97C, а контактните повърхности с бактерицидни лампи. Филтрите на индивидуалните климатични конвектори и сплит системи ще бъдат почиствани с воден разтвор с дезинфекциращ препарат след края на престоя на всеки гост/семейство. След напускане на помещението, минималното времетраене за почистване, зареждане и дезинфекция на стаята ще бъде минимум 4 часа. Хотелите разполагат със собствени перални стопанства, оборудвани с професионални перални машини, сушилни и гладачески машини(каландри), дозаторни системи работещи със сертифицирани от Регионалните здравни инспекции препарати, в които се извършва прането и гладенето на спалното бельо и хавлии. Според инструкциите на институциите процедурата ще се извършва при завишени градуси 60-90C.

 

Ресторанти,барове,кухни

Съгласно моментните разпоредби на Министерство на здравеопазването, Регионалните здравни инспекции и Българска агенция по безопасност на храните, изхранването на гостите ще се извършва в откритите части на хотелите. С цел избягването на образуване на опашки и липса на места, времетраенето на отделните хранения ще бъде удължено с 1 час допълнително. Хотелите си запазват правото, спрямо капацитета и заетостта на базата, на по-късен етап да въведат различни часове на хранене по график , с цел избягването на струпване на хора. Бюфетите ще бъдат оборудвани с плексигласови прегради с дебелина 3мм, и различните ястия, ще бъдат предоставяни от бюфетиери/готвачи, според предпочитанията и желанията на гостите. Масите ще бъдат почиствани и дезинфекцирани след всеки гост/семейство. Отстоянието между отделните маси ще бъде минимум 1.5 м Ще се използват подложки за еднократна употреба. Приборите за хранене ще бъдат предоставяни от служител. Баровете ще бъдат оборудвани с плексигласови прегради с дебелина 3мм, като всички напитки ще се предоставят от служител. Автоматите за напитки ще се обслужват от служителите на бара, като гостите ще имат самостоятелен достъп само до пакетирани продукти. Потокът на хора в закритата част на ресторантите ще бъде еднопосочна, с отделен вход и изход, към откритите части, указана със стикери и табели.Работата в кухненските помещения ще се извършва съгласно наредбите на БАБХ, и интегрираните в хотели „Престиж“ системи HACCP. Продуктите ще бъдат приемани от доставчиците, от специални служители, които стриктно ще следят за тяхното качество, партидни номера, произход и срок на годност. Съхранението им се извършва в професионални камери за плюсово съхранение, нискотемпературни, а обработката се извършва в различните подготвителни помещения, при строго спазване на потоците, и водене на температурните дневници. Всички служители в заведенията за хранене и напитки ще работят, оборудвани с лични предпазни средства, при спазване на строги санитарни и хигиенни правила.

Плувни басейни, зони за отдих, анимация

Плувните басейни на хотели „Престиж“ открити и закрити, разполагат с автоматизирани дозаторни станции за дезинфекциращи препарати, както и помпени системи осигуряващи правилната циркулация и филтрация на водата. През сезон 2020, съгласно указанията на РЗИ, на всички басейни ще се поддържа по-високо ниво на натриев хипохлорид, с цел по-добрата дезинфекция. На всеки 10 дни, се взимат проби от водата от сертифицирани лаборатории, за микробиологичен анализ, резултатите от които ще бъдат предоставяни на всеки заинтересован. Почистването на басейните се извършва ежедневно с механична подочистачка, посредством помпените съоръжения.Пясъчните филтри и решетки на преливните улеи се почистват ежедневно. Шезлонгите и чадърите на всички басейни ще бъдат разположени, на по-голямо отстояние един от друг, без шалтета, и ще бъдат дезинфекцирани след напускане на госта.

Всички анимационни програми, спортни активитети, детски забавления ще се провеждат в откритите части на хотелите,около басейните, в детските кътове на открито. Същите ще се почистват и дезинфекцират по няколко пъти ежедневно.

Вентилация,Климатизация и Общи части

Хотели „Престиж“ разполагат с 4 термопомпени агрегата за климатизация на общите части, както и сплит системи, всички от тях обслужвани с хладилен агент R-410A,съгласно Регламент 517 на Европейския съюз. Хотелите разполагат с досиета на системите, в които са описани процедурите по тяхната поддръжка и безопасна експлоатация. Всички филтри на климатичните конвектори и сплит системи обслужващи общите части, ще бъдат почиствани ежеседмично с воден разтвор с дезинфекциращ препарат, а в помещенията за настаняване след престоя на всеки гост/семейство. Хотелите разполагат с общообменна нагнетателна и смукателна вентилационна система със сензори за ниво на въглероден диоксид, обуславящи необходимият дебит на тяхната работа.

Хотели „Престиж“ разполагат с разработена система, за класифициране на отпадъците, техният произход, дейността чрез която са генерирани, както и тяхното разделно събиране и извозване, съгласно изискванията на РИОСВ.

            Гореизброените мерки са актуални към този момент съгласно указанията на институциите, и ще бъдат актуализирани и адаптирани, според обстоятелствата и развитието на събитията.

            С най-добри пожелания към нашите гости и партньори, и надежда за едно по-добро бъдеще, нека всички заедно да изживеем едно прекрасно лято , оставаме в очакване да се видим скоро!

 

От екипа на хотели „Престиж“